Videokurz Maturitní otázky z účetnictví

Předmět a funkce účetnictví

Co je účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku v peněžních jednotkách.

Účetnictví poskytuje informace:

 • o stavu a pohybu majetku a závazků,
 • o nákladech a výnosech a s tím souvisejícím zjištění hospodářského výsledku.

Funkce účetnictví

Účetnictví poskytuje informace o hospodaření účetní jednotky, slouží jako důkazní prostředek při vedení sporů, poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku, slouží  pro zjištění daňových účelů a umožňuje kontrolovat stav majetku a hospodaření s ním.

Důležité informace

 • Za správnost účetnictví zodpovídá podnikatel.
 • Účetnictví se vede vždy v české měně.
 • Povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek.
 • Právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku.
 • Účetnictví mohou účetní jednoty vést buď ručně nebo pomocí účetního software.

Účetní zásady

 • Zásada bilanční kontinuity.
 • Zásada věcné a časové souvislosti.
 • Zásada stálosti účetních metod.
 • Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti.
 • Zásada přednosti obsahu před formou.
 • Zásada zákazu kompenzace.

A teď je čas na malý test vašich znalostí

Zadání:

Předmět a funkce účetnictví, účetní zásady.

1. O čem účetnictví poskytuje informace?
2. Mohou vést účetní jednotky účetnicví v cizích měnách?
3. Za účetnictví primárně zodpovídá

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se