Videokurz Jak na daně prakticky

Praktické příklady ze závislé činnosti

Zákon č. 586/1992 Sb.

Čistá mzda

Čistá mzda je částka, kterou zaměstnanec reálně obdrží na svůj bankovní účet. Výpočet čisté mzdy probíhá tak, že z hrubé mzdy se odečte zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance a odečte se daň z příjmů, která může být dále snížená o slevy na dani (podle toho, zda u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani).

Hrubá mzda = základní mzda + příplatky, prémie, odměny, osobní ohodnocení, náhrady mzdy

Sazby pojistného

druh pojištění

zaměstnanec

zaměstnavatel

zdravotní pojištění

4,5 %

9 %

 

 

sociální zabezpečení

nemocenské pojištění

-

2,1 %

důchodové pojištění

6,5 %

21,5 %

státní politika zaměstnanosti

-

1,2 %

spolu

11 %

33,8 %

Zaměstnavatel platí sociální pojištění 24,8 % z hrubé mzdy (max. vyměřovací základ = 48násobek průměrné mzdy), na zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel 9 % z hrubé mzdy, zde není stanoven maximální vyměřovací základ.

 

Praktické příklady

Př. 1 Měsíční příjem zaměstnance na základě pracovní smlouvy je 43 000 Kč. Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a má 2 děti.

hrubá mzda

43 000 Kč

základ daně

43 000 Kč

daň z příjmu (15 %)

6 450 Kč

sleva na poplatníka

2 570 Kč

daň

3 880 Kč

daňové zvýhodnění na děti

1 267 + 1 860 = 3 127 Kč

záloha na daň

753 Kč


hrubá mzda

43 000 Kč

ZP hrazené zaměstnancem

(4,5 %)

 

1 935 Kč

SP hrazené zaměstnancem

(6,5 %)

 

2 795 Kč

záloha na daň

753 Kč

čistá mzda

37    517 Kč

Př. 2 Měsíční příjem studenta na základě dohody o provedení práce je 12 000 Kč. Podepsal prohlášení k dani.

hrubá mzda

12 000 Kč

základ daně

12 000 Kč

daň z příjmu (15 %)

1 800 Kč

sleva na poplatníka

2 570 Kč

sleva na studenta

335 Kč

daň

0 Kč

záloha na daň

0 Kč

 

hrubá mzda

12 000 Kč

ZP hrazené zaměstnancem

(4,5 %)

 

540 Kč

SP hrazené zaměstnancem

(6,5 %)

 

780 Kč

záloha na daň

0 Kč

čistá mzda

10    680 Kč

A teď je čas na malý test vašich znalostí

1. Jaké jsou odvody zaměstnance na sociální pojištění?
2. Který výrok je pravdivý?
č. Příklad Částka MD D
3.

Vypočítejte daň zaměstnance: měsíční příjem zaměstnance na HPP je 57 000 Kč. Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a má 1 dítě.

- -
4. Vypočítejte čistou mzdu zaměstnance: měsíční příjem zaměstnance na HPP je 57 000 Kč. Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a má 1 dítě. - -
5. Vypočítejte daň zaměstnance: měsíční příjem studenta na základě DPČ je 15 000 Kč. Nepodepsal prohlášení k dani. - -
6. Vypočítejte čistou mzdu zaměstnance: měsíční příjem studenta na základě DPČ je 15 000 Kč. - -

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se