Videokurz Jak na účtování od základů II.

Změna od 2024

Příjem na pokladnu PPD

Změna v dani z příjmů pro rok 2024 u propagačních předmětů. Byla zrušena výjimka pro tiché víno. Tento propagační předmět ač opatřený logem je daňově neuznatelný!

A teď je čas na malý test vašich znalostí

č. Příklad Částka MD D
1. PPD-prodané z boží v prodejně v hotovosti, pecen chleba a 2 koláče
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
2. PPD-klient zaplatil vydanou fakturu na pokladnu
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)
? Chybě vložena odpověď, zadejte odpověď znovu a vyberte účet až z následného seznamu klikem myší nebo klávesou enter. Jinak se tento příklad ve výsledku vyhodnotí jako chyba.

(Obrázek je pouze ilustrační, netvrdí že by zde měl být účet 121)

Kam dál?

Doporučujeme si vyplnit test, ale můžete také přejít rovnou na další video.

Další video

Není Vám něco jasné? Zeptejte se